add to cart
BioDigest
BioDigest
Prodibio
จำนวน 30 หลอด (1 ml.)
Checking Stock...
add to cart
ส่งฟรี! เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท
สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกือบทุกพื้นที่


ต่างจังหวัดจัดส่งเร็วถึงบ้าน ด้วยบริการ NIM EXPRESS

รายละเอียดสินค้า

BioDigest เป็นแบคทีเรียที่มีทั้ง Nitrifying Bacteria และ Denitrifying Bacteria ที่คัดเลือกสายพันธุ์มาอย่างดี ทำให้วัฏจักรไนโตรเจนในตู้สมบูรณ์ โดยจะทำหน้าที่ช่วยเปลี่ยน ammonia เป็น nitrite และเปลี่ยน nitrite เป็น nitrate และเป็น nitrogen ในที่สุด ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยทำให้ ammonia และ nitrite ซึ่งเป็นพิษต่อปลาและทำให้ปลาตาย ที่เกิดสิ่งปฏิกูลของปลาและเกิดจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์ในตู้ปลา ให้กลายเป็น nitrate ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อปลาวิธีการใช้งาน:

สำหรับตู้ตั้งใหม่ ใช้ Bio Digest 1 หลอด ต่อน้ำ 60 ลิตร (ควรใช้ควบคู่กับ Stop Ammo)
หลังจากนั้นควรเติม Bio Digest 1 หลอด ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อสร้างความสมดุลของปริมาณแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์ให้เหมาะสม (ควรใช้ควบคู่กับ Bioptim)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Prodibio
Stop Ammo
จำนวน 30 หลอด (1 ml.)
ควบคุมแอมโมเนียที่เป็นพิษไม่ให้ทำร้ายปลาของคุณ
Prodibio
Start Up
จำนวน 30 หลอด (1 ml.)
ชุดผลิตภัณฑืที่ประกอบด้วย BioDigest และ Stop Ammo เพื่อให้ตู้ของคุณพร้อมสำหรับปลาเร็วขึ้น
 
loading...