Category Menu
add to cart
Worms & Parasites Salt
Worms & Parasites Salt
Prodibio
Checking Stock...
add to cart
ส่งฟรี! เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท
สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกือบทุกพื้นที่


ต่างจังหวัดจัดส่งเร็วถึงบ้าน ด้วยบริการ NIM EXPRESS

รายละเอียดสินค้า

ยารักษาโรคปลาทะเล สำหรับรักษาโรค worms และ parasites ซึงเกิดจาก skin worms (Gyrodactylus), gill worms (Dactylogyrus) หรือ tapeworms (Cestodes)

ในชุดยารักษาจะมี BioDigest Start มาด้วย ซึ่งเป็นแบคทีเรียเข้มข้นที่จะช่วยฟื้นฟูแบคทีเรียในระบบกรองชีวภาพและกำจัดของเสียในตู้ เพื่อให้ระบบกรองและตู้ปลากลับคืนสู่ความสมดุลอีกครั้งหลังจากการใช้ยารักษาโรคปลา

*ใช้สำหรับตู้ทะเล

อาการของปลาที่เป็นโรค worms และ parasites

- ปลาพยายามถูตัวกับตู้หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อให้ปรสิตหลุดออกไป
- หากปลามีการหายใจเพิ่มผิดปกติ แสดงว่าโรคเกิดจาก gill worms (Dactylogyrus)
- หากปลาสูญเสียน้ำหนักแม้จะรับประทานอาหารตามปกติ แสดงว่าโรคเกิดจาก tapeworms (Cestodes)

วิธีการใช้งาน Prodibio Worms & Parasites Salt

สำหรับตู้ 60-110 ลิตร
วันที่ 1 เปลี่ยนน้ำ 75% งดอาหารปลา และใช้ยาหลอด A ทั้ง 3 หลอด
วันที่ 2 เปลี่ยนน้ำ 50% ให้อาหารปลา และงดใช้ยา
วันที่ 3-6 ให้อาหารปลา และงดใช้ยา
วันที่ 7 งดอาหารปลา และใช้ยาหลอด B ทั้ง 2 หลอด
วันที่ 8 เปลี่ยนน้ำ 50% ให้อาหารปลา และงดใช้ยา
วันที่ 9 เปลี่ยนน้ำ 50% ให้อาหารปลา งดใช้ยา และเติม BioDigest Start เพื่อฟื้นฟูระบบกรอง

สำหรับตู้ 110-180 ลิตร
วันที่ 1 เปลี่ยนน้ำ 75% งดอาหารปลา และใช้ยาหลอด A ทั้ง 3 หลอด และยาหลอด B ทั้ง 2 หลอด
วันที่ 2 เปลี่ยนน้ำ 50% ให้อาหารปลา และงดใช้ยา
วันที่ 3-6 ให้อาหารปลา และงดใช้ยา
วันที่ 7 เปลี่ยนน้ำ 50% ให้อาหารปลา งดใช้ยา และเติม BioDigest Start เพื่อฟื้นฟูระบบกรอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Prodibio
Spots & Velvets Salt
ยารักษาโรคปลาทะเล สำหรับรักษา spots disease และ velvet ที่สามารถรักษาปลาได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายปะการัง
Prodibio
Bacteria & Fungi Salt
ยารักษาโรคปลาทะเล สำหรับรักษา bacteria และ fungal
 
loading...