category
add to cart
1 - 16 จาก 16 รายการ | หน้า 1
ADA
ADA - Aqua Soil - Amazonia
ปริมาตร 3 ลิตร
ดินปลูกไม้น้ำคุณภาพสูง มีแร่ธาตุที่ไม้น้ำต้องการ และไม่ทำให้น้ำขุ่น
ราคา 385.00 บาท
ADA
ADA - Aqua Soil-Amazonia
ปริมาตร 9 ลิตร
ดินปลูกไม้น้ำคุณภาพสูง มีแร่ธาตุที่ไม้น้ำต้องการ และไม่ทำให้น้ำขุ่น
ราคา 980.00 บาท
ADA
ADA - Aqua Soil-NEW Amazonia - Powder Type
ปริมาตร 3 ลิตร
ดินปลูกไม้น้ำเม็ดเล็ก เหมาะสำหรับตู้ขนาดเล็กและใช้โรยทับหน้าดินชนิดเม็ดขนาดธรรมดา
ราคา 685.00 บาท
ADA
ADA - Aqua Soil-NEW Amazonia - Powder Type
ปริมาตร 9 ลิตร
ดินปลูกไม้น้ำเม็ดเล็ก เหมาะสำหรับตู้ขนาดเล็กและใช้โรยทับหน้าดินชนิดเม็ดขนาดธรรมดา
ราคา 1700.00 บาท
ADA
ADA - Power Sand - S
ปริมาตร 2 ลิตร
วัสดุรองพื้นของระบบพื้นปลูก ขนาดเหมาะสำหรับใช้กับตู้ที่มีความลึกไม่เกิน 40 เซนติเมตร
ราคา 670.00 บาท
ADA
ADA - Power Sand - M
ปริมาตร 2 ลิตร
วัสดุรองพื้นของระบบพื้นปลูก ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ขนาดเหมาะสำหรับใช้กับตู้ที่มีความลึก 40-60 เซนติเมตร
ราคา 670.00 บาท
ADA
ADA - Power Sand Special - S
ปริมาตร 2 ลิตร
วัสดุรองพื้นของระบบพื้นปลูก ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ขนาดเหมาะสำหรับใช้กับตู้ที่มีความลึกไม่เกิน 40 เซนติเมตร
ราคา 785.00 บาท
ADA
ADA - Power Sand Special - M
ปริมาตร 6 ลิตร
วัสดุรองพื้นของระบบพื้นปลูก ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ขนาดเหมาะสำหรับใช้กับตู้ที่มีความลึก 40-60 เซนติเมตร
ราคา 1920.00 บาท
ADA
ADA - Power Sand Special - L
ปริมาตร 18 ลิตร
วัสดุรองพื้นของระบบพื้นปลูก ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ขนาดเหมาะสำหรับใช้กับตู้ที่มีความลึก 60 เซนติเมตรขึ้นไป
ราคา 4670.00 บาท
ADA
ADA - Bacter 100
น้ำหนัก 100 กรัม
วัสดุปลูกเสริมที่ประกอบด้วยแบคทีเรียจำเป็นกว่า 100 ชนิด
ราคา 580.00 บาท
ADA
ADA - Clear Super
น้ำหนัก 50 กรัม
วัสดุปลูกเสริมที่ทำมาจาก activated carbon และ organic acid
ราคา 580.00 บาท
ADA
ADA - Tourmaline BC
น้ำหนัก 100 กรัม
ช่วยดูดซับของเสียอินทรีย์และช่วยปรับปรุงสภาพพื้นปลูกให้ดีขึ้นเมื่อใช้โรยพื้นปลูกตั่้งแต่เริ่มตั้งตู้ใหม่
ราคา 580.00 บาท
ADA
ADA - Multi Bottom
จำนวน 30 ชิ้น
ปุ๋ยฝัง ADA ชนิดแท่งที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไม้น้ำ
ราคา 580.00 บาท
ADA
ADA - Multi Bottom Long
จำนวน 30 ชิ้น
ปุ๋ยฝัง ADA ชนิดแท่งที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไม้น้ำ
ราคา 820.00 บาท
ADA
ADA - Iron Bottom
จำนวน 30 ชิ้น
ปุ๋ยฝัง ADA ชนิดแท่งที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) และธาตุเหล็ก (Iron) เหมาะกับพรรณไม้น้ำประเภท อะเมซอน (Ecinodorus) และ คริป (Cryptocotyne)
ราคา 580.00 บาท
ADA
ADA - Iron Bottom Long
จำนวน 30 ชิ้น
ปุ๋ยฝัง ADA ชนิดแท่งที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) และธาตุเหล็ก (Iron) เหมาะกับพรรณไม้น้ำประเภท อะเมซอน (Ecinodorus) และ คริป (Cryptocotyne)
ราคา 820.00 บาท
1 - 16 จาก 16 รายการ | หน้า 1
loading...